Fundacja Koty

Fundacja Koty to organizacja, która ratuje zwierzęta z całej Polski. Co roku udaje się jej wyleczyć i adoptować około 170 kotów. Jest to niewątpliwie ogromna liczba, która pokazuje, jak wiele zwierząt potrzebuje pomocy i wsparcia. Fundacja działa również na rzecz zapobiegania rozmnażaniu kotów poprzez wspieranie programu kastracji. Dzięki temu ogranicza się liczba bezdomnych zwierząt i poprawia ich warunki życia. Pod opieką Fundacji pozostają także koty wolnożyjące.

Stowarzyszenie Opiekunów Jeży
„Jeżogród”

Stowarzyszenie Jeżogród ratuje jeże w okolicach Warszawy.

Fundacja Corde Canis

Fundacja Corde Canis.

Scroll to Top